9,3
719 beoordelingen
Terug naar overzicht
bedrijfswagens

Afschaffing bpm-vrijstelling voor bestelauto’s

Vijf veelgestelde vragen

 1. Welk bpm-tarief gaat er gelden voor bestelauto’s?
  Vanaf 1 januari 2025 wordt de ondernemersvrijstelling voor bestelauto’s met een Datum Eerste Toelating afgeschaft. Voor deze voertuigen moet je aanschafbelasting (bpm, oftewel belasting van personenauto’s en motorrijwielen) gaan betalen, waarbij het tarief afhangt van de CO2-uitstoot, vergelijkbaar met personenauto’s. Voor bestelauto’s wordt een vast tarief per gram/km CO2-uitstoot ingesteld. Het exacte bpm-tarief voor 2025 moet nog worden vastgesteld, maar in het Belastingplan van 2023 staat al een tarief van € 66,91 per gram/km, gebaseerd op dat jaar. Dit bedrag zal nog twee keer met een jaarindexatie worden verhoogd om tot het tarief voor 2025 te komen. Bestelauto’s met een CO2-uitstoot van nul gram/km, zoals de volledig elektrische bestelauto’s van Toyota, blijven vrij van bpm door dit nieuwe CO2-afhankelijke tarief. Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling is een uitkomst van de evaluatie van de bpm-regelingen, waarbij de overheid de verkoop van emissievrije of zuinige bestelauto’s, zoals die van Toyota, wil stimuleren en tegelijkertijd de autobelastingen wil vereenvoudigen.

 2. Moet de ondernemer zelf aangifte doen voor een bestelauto?
  Op dit moment moet degene die de bestelauto op naam gesteld krijgt in het kentekenregister de bpm-aangifte doen, meestal de ondernemer die gebruik maakt van de ondernemersvrijstelling. Echter, vanaf 2025 zullen de regels voor bestelauto's meer lijken op die van personenauto's, waarbij de inschrijver van het kenteken, vaak de importeur zoals Toyota, de bpm-aangifte moet doen. Deze berekent dan de bpm door in de prijs van de bestelauto.

 3. Welke afschrijvingstabel gaat er gelden voor bestelauto’s?
  Voor zowel personenauto’s als bestelauto’s zal dezelfde afschrijvingstabel voor de bpm gelden, met een aflopend maandelijks afschrijvingspercentage. Het afschrijvingspercentage van honderd procent vervalt echter zodra er vijf jaar zijn verstreken sinds de Datum Eerste Toelating van de bestelauto. Deze regeling hing voorheen samen met de vijfjaarsperiode van de ondernemersvrijstelling. Met de nieuwe wetgeving zal de bpm via de gewone afschrijvingstabel worden afgeschreven tot nihil na zeventien jaar en tien maanden, zonder rekening te houden met de ondernemersvrijstelling.

 4. Wat betekent dit voor gebruikte bestelauto’s?
  De nieuwe bpm-regeling geldt voor alle bestelauto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2025. Maar er is een ruime overgangsregeling waarbij de ondernemersvrijstelling blijft gelden voor bestelauto’s met een DET van uiterlijk 31 december 2024, zoals die van Toyota. Ondernemers die tot en met 2024 gebruik hebben gemaakt van de ondernemersvrijstelling kunnen deze bestelauto’s zonder bpm-heffing blijven rijden, zolang ze aan de voorwaarden blijven voldoen. Ook na 1 januari 2025 is het mogelijk om gebruikte bestelauto’s te verkopen met toepassing van de bpm-doorschuifregeling, en de bpm-vrijstelling blijft geldig voor in het buitenland al geregistreerde bestelauto’s met een DET van uiterlijk 31 december 2024, zoals die van Toyota.

 5. Geldt in de overgangsregeling ook de vijfjaarstermijn?
  Ja, voor bestelauto’s met een Datum Eerste Toelating van uiterlijk 31 december 2024 blijft de ondernemersvrijstelling gelden, inclusief het afschrijvingspercentage van honderd procent bij vijf jaar. Dit betekent dat er voor bestelauto’s die onder deze vrijstelling vallen alleen rest-bpm verschuldigd is als de ondernemer binnen de vijf jaar niet meer aan de voorwaarden voldoet. De overgangsregeling zorgt er ook voor dat bij import van een gebruikte bestelauto van minimaal vijf jaar oud en met een DET uiterlijk 31 december 2024, geen bpm betaald hoeft te worden, waaronder die van Toyota.